top of page

Hjulen rullar inom den offentliga sektorn

Vi på Rolly är specialiserade på den offentliga sektorns mångsidiga och krävande transporter. Vi sköter med yrkesskicklighet transporter med tillgängliga fordon för äldre, personer med funktionsnedsättningar och skolelever.

Skolskjutsar

Vi har i flera års tid kört hundratals barn till skolor och hem i huvudstadsregionen och i Nyland. Våra ordinarie, erfarna förare ser till att barnen reser tryggt och bekvämt. Också barn med särskilda behov åker med oss med hänsyn till deras specialönskemål.

Koululaiskuljetukset.JPG
Julkiset
Esteettömät kuljetukset_2.jpg
Tillgängliga transporter

Dubbelkoll och så kör vi! Våra rullstols- och elrullstolskunder åker bekvämt med Rolly till sin destination. Varje vecka åker hundratals kunder som behöver tillgängliga transporter med oss. Våra fordon uppfyller strikta kvalitetskrav och omfattar tiotals bilar utrustade för invalidtransport. De körs av våra förare som är specialiserade på tillgängliga transporter.

I tid till dagverksamheten

Varje dag sköter vi tiotals transporter för personer med funktionsnedsättningar och äldre. Dessa transporter utförs hos oss av lyhörda förare vars noggranna arbetssätt uppskattas av våra kunder. Hänsynsfullhet, trygghet, rutiner och att hålla tidtabeller är den viktigaste kärnan i servicen för våra dagverksamhetskunder.

Päivätoiminta_kuva.jpg
bottom of page